ویدیوهای آموزشی

داستان فنی

با فنی آشنا شوید و به صحبت های او درباره مورکیو نوع A گوش کنید.

داستان جبریل

جبریل تجربیات خود از بزرگ شدن با مورکیو نوع A را بیان می کند.

داستان دنی

تحقق اهداف با مورکیو نوع A.