گروه مراقبت های بهداشتی

ویزیت های منظم با یک گروه مراقبت های بهداشتی هماهنگ می تواند اثر بسیاری مهمی در مدیریت علائم مورکیو نوع A داشته باشد. پزشک معالج نقشی کلیدی دارد و هدایت موارد زیر را بر عهده خواهد داشت:

  • هماهنگی بسیاری از جنبه های برنامه مدیریت
  • برنامه ریزی ویزیت ها با متخصصانی که علائم مختلف را تحت نظر دارند. متخصصان برای دنبال کردن وضعیت علائم و نشانه ها بطور مرتب با بیماران خود در ارتباط هستند

جراحی

جراحی می تواند از شدت یافتن آسیب های ناشی از مورکیو نوع A جلوگیری کرده یا برای تصحیح مسائلی که از قبل رخ داده اند، مانند روال های اصلاحی برای قوزک پا، زانو و کفل، و نیز رفع فشردگی ستون فقرات یا اتصال مهره ها بکار برده شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با یک متخصص مراقبت های بهداشتی صحبت کرده یا از www.mpssociety.org.uk بازدید نمائید

انتقال به مراقبت های بزرگسالان

با ورود کودکان مبتلا به مورکیو نوع A به دوران بزرگسالی، بسیار مهم است که مستقیماً در زمینه مراقبت های بهداشتی و درمانی و ارتباط با ارائه کنندگان مراقبت های بهداشتی و درمانی مشارکت داشته باشند.

در بعضی موارد، انتقال به مراقبت های مخصوص بزرگسالان بدین معنی است که کار باید بجای پزشک اطفال، با یک گروه جدید پزشکان دنبال شود.